Danıṣma Merkezleri´nde güncel durum

Geçen süreçte Danıṣma Merkezleri olarak yeniden hiztmet verebilmek için güvenlik ve hijyen önlemleri aldık.

Corona bağlantılı almıṣ olduğumuz kural ve kısıtlamalara lütfen uyun.

1. Randvunuza aṣağıdaki semptomlardan herhangi birine sahipseniz gelmeyin:

 • Öksörük, ateṣ, boğaz ağrısı, tad ve koku duyusunda değiṣiklik
 • Son 14 gün içinde bilinen bir corona hastası ile temasınız olduysa

Ṣüpheli durumda randevunuzu iptal edin- telefonla danıṣma hizmeti alabilirsiniz.

2. Güncel hijyen ve koruma önlemleri hala geçerlidir

 • Biz en az 1,5 metre mesafeyi tutarız ve bunu sizden de bekliyoruz.
 • Daniṣma Merkezimize girer girmez ellerinizi dezenfekte etmenizi rica ediyoruz.
 • Lütfen maskenizi beraberinizde getirin ve binaya girmeden önce takın
 • Danıṣma odasına geçip yerinize oturduktan sonra maskenizi çıkarabilirsiniz.

3. Önemli:

 • Lütfen yalnızca telefon veya mail ile baṣvurun.
 • Danıṣma Merkezine sadece konuṣmalara katılacak kiṣiler girebilir, çünkü bekleme salonumuz kapalıdır. Beraber gelen diğer kiṣiler binanın dıṣında beklemek zorundalar.
 • Mümkünse dakik olun; erken gelme durumunda, randevu saatiniz gelene kadar lütfen dıṣarıda bekleyin.

Danıṣma Merkezi Ekibi

Bizden alabileceǧiniz hizmetler

Mannheimlɩ çocuklar, gençler, ebeveynler ve aileler bizden çocuk eǧitimi, aile yașamɩ, okul ve meslek eǧitimi ile ilgili konularda danıșma, tanɩ-teșhis ve psiko terapi hizmeti alabilirler. Bizimle konuștuklarɩnɩz isteǧiniz dɩșɩnda kimseye aktarɩlmaz.

 • Türkçe ve Polonca göçmen kökenlilere anadillerinde danɩșma
 • Ebeveynlerin ayrɩlmasɩ ve boșanmasɩ gibi özel durumlarda, erken yașta ebeveyn olmak (erken yardɩm) ve bebeklik döneminde danɩșma

 Ayrɩca çocuklarla ve gençlerle ilgili branșlarda çalıșanları destekliyoruz.

 

Nasıl baș vurabilirim?

Mahalli konseptimizle üç ayrı șubede çalıșmaktayız ve oturduǧunuz semte yakın olan șubemize telefonla, e-mail ile veya șahsen baș vurabilirsiniz.

Bize Pazartesi - Perșembe saat 09.00 – 16:00 ve Cuma günleri saat 09.00 – 15.00 arasɩ ulașabilisiniz.
Kayɩt esnasɩnda sekreterimiz sizden bilgi edinir, size bir bayan veya bir erkek danɩșmana mɩ gitmek istediǧinizi ve anadilinizde (Türkçe ve Polonca) danɩșmayı  tercih edip etmediǧinizi sorar.
Verileriniz tabii ki gönüllülük bazındadır ve tarafımızdan saklı tutulur.

Bundan sonrası?

Danıșmanınız randevu vermek için sizi arar. Size mümkün olan en erken randevuyu vermeye çalıșırız. Psikolojik danıșma, sebebine göre tek bir aydınlatıcı seans da, bir çok randevu da olabilir.