Bizden alabileceǧiniz hizmetler

Mannheimlɩ çocuklar, gençler, ebeveynler ve aileler bizden çocuk eǧitimi, aile yașamɩ, okul ve meslek eǧitimi ile ilgili konularda danıșma, tanɩ-teșhis ve psiko terapi hizmeti alabilirler. Bizimle konuștuklarɩnɩz isteǧiniz dɩșɩnda kimseye aktarɩlmaz.

  • Türkçe ve Polonca göçmen kökenlilere anadillerinde danɩșma
  • Ebeveynlerin ayrɩlmasɩ ve boșanmasɩ gibi özel durumlarda, erken yașta ebeveyn olmak (erken yardɩm) ve bebeklik döneminde danɩșma

 Ayrɩca çocuklarla ve gençlerle ilgili branșlarda çalıșanları destekliyoruz.

 

Nasıl baș vurabilirim?

Mahalli konseptimizle üç ayrı șubede çalıșmaktayız ve oturduǧunuz semte yakın olan șubemize telefonla, e-mail ile veya șahsen baș vurabilirsiniz.

Bize Pazartesi - Perșembe saat 09.00 – 16:00 ve Cuma günleri saat 09.00 – 15.00 arasɩ ulașabilisiniz.
Kayɩt esnasɩnda sekreterimiz sizden bilgi edinir, size bir bayan veya bir erkek danɩșmana mɩ gitmek istediǧinizi ve anadilinizde (Türkçe ve Polonca) danɩșmayı  tercih edip etmediǧinizi sorar.
Verileriniz tabii ki gönüllülük bazındadır ve tarafımızdan saklı tutulur.

Bundan sonrası?

Danıșmanınız randevu vermek için sizi arar. Size mümkün olan en erken randevuyu vermeye çalıșırız. Psikolojik danıșma, sebebine göre tek bir aydınlatıcı seans da, bir çok randevu da olabilir.